Melioracje

Hl System to firma zajmująca się realizacją zleceń w zakresie budownictwa wodno – melioracyjnego oraz hydrotechnicznego.

Budownictwo

Nasze doświadczenie i znajomość branży pozwala sprostać wymaganiom naszego klienta.

Projektowanie

Metodyka pracy firmy nie jest schematyczna, charakteryzuje się ona całkowicie indywidualnym podejściem i wszelką otwartością na potrzeby klienta.


O nas


Hl System to firma zajmująca się realizacją zleceń w zakresie budownictwa wodno – melioracyjnego oraz hydrotechnicznego . Od początku naszej działalności dbamy o to by zlecenia nam powierzone były wykonane z pełnym zaangażowaniem, profesjonalnie, rzetelnie i w terminie.

Nasze doświadczenie i znajomość branży pozwala sprostać wymaganiom naszego klienta. Metodyka pracy firmy nie jest schematyczna, charakteryzuje się ona całkowicie indywidualnym podejściem i wszelką otwartością na potrzeby tak, aby nasz klient po zrealizowaniu zlecenia był w pełni usatysfakcjonowany z usług HL SYSTEM.

  Posiadany potencjał sprzętowo – transportowy.

 • Koparki gąsienicowe Hitachi Zaxis 135 – poj. Łyżki 0,8 m3
 • Koparki gąsienicowe Hitachi Zaxis 75 – poj. Łyżki 0,50 m3
 • Koparki gąsienicowe Hitachi Zaxis 220 – poj. Łyżki 1,20 m3
 • hydrauliczna łyżka kosząca montowana do ramienia koparki
 • hydrauliczna mulcher montowany do ramienia koparki
 • Traktor Kubota
 • Kosiarki bijakowe
 • Glebogryzarki
 • Rębak
 • Łódź kosząca
 • Samochody dostawcze i ciężarowe.
#


Usługi1.PROJEKTOWANIESieci wodociągowe, audyty i świadectwa energetyczne
2.USŁUGI MELIORACYJNEwykonawstwo i remonty budowli i obiektów melioracyjnych,
roboty ziemne mechaniczne i ręczne na odkład lub z transportem,
Umacnianie lini brzegowej rzek , jezior, stawów,
wykonawstwo obiektów melioracyjnych nowych oraz utrzymanie i konserwacja już istniejących
3.BUDOWNICTWO HYDROTECHNICZNEbudowle hydrotechniczne,
wały przeciwpowodziowe,
zbiorniki retencyjne,
rzeki i kanały
4.INŻYNIERIA ŚRODOWISKAProjektowanie - budowa zewnętrznych sieci wodociągowych
5.REKULTYWACJEścinanie lub karczowanie drzew i krzaków z wywozem,
Nasadzenia drzew i krzewów,
zakładanie i utrzymanie trawników i terenów zielonych

Nasze usługi wykonujemy szybko i fachowo#

Park maszyn

Koparki gąsienicowe Hitachi Zaxis

Koparki gąsienicowe Hitachi Zaxis 135 poj. Łyżki 0,8 m3


Koparki gąsienicowe Hitachi Zaxis

Koparki gąsienicowe Hitachi Zaxis 75 poj. Łyżki 0,50 m3


Koparki gąsienicowe Hitachi Zaxis

Koparki gąsienicowe Hitachi Zaxis 220 poj. Łyżki 1,20 m3


Hydrauliczny mulcher

Hydrauliczny mulcher montowany do ramienia koparki


Traktor Kubota

Traktor Kubota M9960 - 101 KM


Kosiarki bijakowe

Posiadamy kosiarki bijakowe


Głęboko gryzarki

Posiadamy głęboko gryzarki


Samochody dostawcze i cięzarowe

Posiadamy samochody dostawcze i cięzarowe

#


Realizacje
Projekty
Szczegóły
Projekty
Szczegóły
Projekty
Szczegóły
Projekty
Szczegóły
Projekty
Szczegóły
Projekty
Szczegóły


#


Referencje

Zastępca Dyrektora

mgr.inz. Stanisław Jędrykot

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi

...Wykonane prace zostały zrealizowane terminowo i nie budziły zastrzeżeń co do jakości wykonania...


Dyrektor

mgr.inż.Tomasz Płowens

Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie

...Sprzęt jaki zastosowano do robót był specjalistyczny, dobry i mało awaryjny.Dokumentacja związana z budową prowadzona prawidłowo.Gospodarstwo Rolne

Adam i Dobrosława Sadłowscy

Gospodarstwo Rolne Adam i Dobrosława Sadłowscy

...Ocena efektu prac wykonywanych przez Firmę HL SYSTEM, pozwala na stwierdzenie, że powierzone jej zadania wykonywane zostały sumiennie i terminowo zgodnie z najnowszą wiedzą technologiczną...


Kierownik

mgr.inż.Maria Gural

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi

...Ww. firma wykonywała roboty terminowo i solidnie, wykazując się fachowością i dużą sprawnością organizacyjną.Kierownik

inz. Mirosław Witek

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi

...Roboty wykonane na powyższych zadaniach zostały wykonane terminowo i zostały odebrane w dniu 26.11.2010r bez uwag. ...


M-CZTERY

Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowo Usługowe

Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowo Usługowe ,, M-CZTERY""

...Wykonane prace odpowiadają naszym oczekiwaniom i są zgodne z projektem. Firma cechuje się dobrą orientacją pracy...Specjalista

mgr.inz.

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi

...Powyższe prace zostały wykonane zgodnie z umową - terminowo i bez uwag...


Prezes Zarządu

Prof. dr hab. P

Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna

...Rekomendujemy firmę HL SYSTEM jako odpowiedzialnego wykwalifikowanego parnera dbającego o wysoki poziom świadczonych usług...#

Melioracje Gniezno


HL SYSTEM
Informacje kontaktowe

HL System
62-200 Gniezno
Tel: +48608252712
e-mail: biuro@hlsystem.pl

Kontakt

Skontaktuj sie z nami mailowo..

HL SYSTEM

Hl System to firma zajmująca się realizacją zleceń w zakresie budownictwa wodno – melioracyjnego oraz hydrotechnicznego. Posiadamy wieloletnie doświadczenie, zapraszamy do kontaktu.

Created by Software AudIT - Copyright 2015